Specialismen

Het specialisme van SVK is vooral gelegen in de uitvoering van grotere utiliteits- en woningbouwprojecten, weg-en waterbouwprojecten, zwembaden en vergelijkbare werken. Projecten dus, die om veel know-how en een flinke personeelsinzet vragen. We hebben hiervoor dagelijks de beschikking over zo'n 50 professionele tegelzetters.

Maar ook op kleinere projecten gaan we graag voor u aan de slag. Bijvoorbeeld op renovatie- en enkelvoudige woningbouwwerken.

Een bijzondere specialiteit is de manier waarop in woningbouw 'meerkeuzeprojecten' worden begeleid. In de showroom wordt hiervoor aan woningkopers de mogelijkheid geboden om met allerhande varianten de aankleding van hun toekomstige huis te bepalen.

Lean Bouwen

SVK was één van de eerste bedrijven die de mogelijkheden en voordelen van Lean Bouwen op de juiste waarde heeft ingeschat. Er zijn door de directie en kaderleden intensieve trainingen gevolgd, waarna de Lean filosofie geïmplementeerd kon worden in het bedrijf.

Dit heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van de prefab badkamerunits van SaniPod en het innovatieve renovatieconcept MosaPanel. Een voortrekkersrol als gespecialiseerde aannemer bij projecten die in ketensamenwerking worden uitgevoerd, wordt niet geschuwd. Diverse opdrachtgevers hebben al van de voordelen van deze wijze van samenwerking geprofiteerd.