SVK in het nieuws

Een onderdeel van SVK Tegelwerken is SaniPod, welke prefab badkamers ontwikkelt. Deze innovatieve wijze van ontwerpen én bouwen van badkamer-en toiletunits is zeer actueel. Veel ontwerpers, ontwikkelaars en bouwbedrijven zijn in vergaande ontwikkelingen met betrekking tot een slimmere (Lean) manier van bouwen. Hierin zal SaniPod een belangrijke rol kunnen spelen. Voor meer informatie: www.sanipod.nl.

SVK Tegelwerken heeft als één van de eerste tegelzetbedrijven van IKOB-BKB het 'Certificaat van Erkenning' ontvangen. Hierbij is het bedrijf gecontroleerd op de interne organisatie en de uitvoering op de bouwlocatie volgens de richtlijnen van het SGAT. Voor meer informatie: http://www.ikobbkb.nl/persbericht/persbericht_sept08.html.